Påmelding

Priser:

Prisene inkluderer seminaravgift, overnatting & mat. For telt eller andre individuelle løsninger, gjelder spesielle lavere satser. Oppgradering til enkeltrom er mulig i nærliggende hytter, høyere priser gjelder.

Kjernen i arrangementet består av de to sommerukene på Meløya. En valgfri forlengelsestur til Lofoten (16.- 19.7.) er ikke inkludert. Den første uka (metodegrunnlag) kan reserveres individuelt – hvis det er plass igjen (bestillinger for hele arrangementet har prioritet). Sommeruke II (fordypning og utflukter) kan bare bestilles sammen med sommer uke I).