First Week: Methods

Sommer Uke I: Metoder for mental persepsjon

Mandag 31. juli – lørdag 5. august 2017

Soleggen fjellstue / Jotunheimen

Dagsplan

(med forbehold om justeringer i samsvar med gruppeprosessen)

8:00 Musikalske improvisasjoner og kor

8:30 Frokost

9:00 Kunstneriske øvelser (tale, eurythmy)

9:30 – 13:00 Meditasjonsforskning – praksisgrupper

Du kann velger en av to grupper som går parallelt i tre dager, så en annen gruppe for de siste tre dagene:

Mandag – onsdag:

  • Øvelsesgruppe A (på tysk med oversettelse eller på engelsk, i henhold til behovene):

Dr. Manfred Schleyer: Formkrefter i den levende naturen og i mennesket («Bildekräfteforschung»)

  • Øvelsesgruppe B (på engelsk):

Dirk Kruse: Meditativ observasjon av landskapet gjennom imaginasjon, inspirasjon, intuisjon

Torsdag – lørdag:

  • Øvelsesgruppe C (på tysk med oversettelse eller på engelsk, i henhold til behovene):

Dr. Gunter Gebhard: Å se med Goethe’s øynene – planter, mineraler, stjerner

  • Øvelsesgruppe D (på tysk med oversettelse):

Martin Hollerbach: Eterforskning på de biodynamiske preparater og på trær

13.00 Lunsj

Pause

15:00 – 15:30 Kunstneriske øvelser (tale, eurythmy)

15:30-19.00 Meditasjonsforskning – praksisgrupper

Fortsett med seminargruppene A eller B (Ma – On) resp. C eller D (To – Lø)

19.00-20.00 Middag

20.00 Samtale og kunstnerisk samling; Kveldspresentasjoner; avrunding; Nattkafé.