In the same spirit….

Here, we’ll tell you about events in other places, run by friends with very much the same intentions of a new, spiritually deepened ecology – with methods of perceptions, with meditative research and careful attention to the sphere of the living (“the etheric”)

We want to mention:

23.-28. Juli:  Mindfulness, Magic and Midnight Sun – St.John`s Tide in northern Norway. A meeting with nature, landscape and the aboriginal culture of the Sami (Laps), connected to the founding initiative for starting up a decentralized Waldorf school in the arctic Tundra.

Just like the Sami traditionally migrated with the seasons of the year, this dialog-seminar, too, will pass from space to space, always bathed in exuberant light and spectacular landscape impressions. The Hurtigruten-boat will bring us directly to Berlevåg, where we will stay in the old lighthouse, overlooking the polar sea with eagles and whales. Continuing inward, we will come to an ancient holy site at the majestic Tana-river, and listen to Esther Utsi, a Sami elder full of wisdom, sharing stories and songs and giving a deep insight into the world of Sami song and ritual. How can magic and scientific consciousness meet? Can anthroposophy mediate this dialog? And what are the chances and prerequisites for a decentralized Waldorf school in powerful nature, in these times of medialization?

Info: Marianne Kleimann Sevåg www.baldron.org; Facebook: facebook.com/baldron.no/events Tel 0047 64943577

  • Summer School in Iona / Scotland

     All information can be found on the website of the organizers, sehenundschauen.ch


Sommerarbeid med Dorian Schmidt på Vidaråsen

Hvordan det skapende ordet virker i naturen

Ansatser til en naturgest – eurytmi

Utviklet av studiet om hvordan  livskreftene virker i planteverdenen

Fra onsdag 19.7 kl 18 til søndag 23.7  kl 13

I dette seminaret vil vi bestrebe oss på å oppleve og studere de levende, oversanselige bevegelsene av enkelte trær. Vi vil forsøke å uttrykke disse erfaringene på en kunstnerisk måte gjennom bevegelse. På samme måte som lydeurytmi gir et synlig uttrykk til språkets gester, vil vi forsøke å gi et synlig uttrykk til kreftenes bevegelser i naturen.

Ved tidligere ansatser til et slikt arbeid har likheten mellom naturgestene og lydgestene i eurytmien vært påfallende. Dette gir en viss orientering i utvalget av uttrykksmidlene.

Rudolf Steiner har for 80 år siden gitt en impuls til dette:

«Tenk dere, når noen for eksempel kan si: Der ser jeg en eurytmisk bevegelse, dette minner meg på en edelgran som gjorde inntrykk på meg en gang jeg gikk tur i skogen. En edelgran som var litt beveget av vinden, eller som ikke var beveget av vinden. – Hvis man derimot ikke blir stående ved dette inntrykket, men heller kommer dit hen at man sier til seg selv: Ja, nå opplyser eurytmien meg om edelgranen; edelgranen står ikke der bare for å være det den er. Edelgranen er en bokstav i det som flyter og bølger og vever gjennom verdenen; en bokstav i det ur-evige, uendelige verdensordet. Og eurytmien opplyser meg om hvordan edelgranen taler. – Eurytmien kan også opplyse meg om hvordan kilden taler, lynet taler osv.

I vår tid kaller man jo en erklæring om noe bare det som man kan uttrykke med ideer eller abstrakte ord. Men så fattig og forferdelig skyggeaktig som våre abstrakte begreper er ikke naturen. Og man skal ikke tro at man treffer naturen i det hele tatt når man vil tvinge den inn i dette spindelvevet av begreper som man i dag holder som egnet for å beskrive den. Naturen er jo uendelig rik. Naturen i seg selv er overalt intens rik. Naturen er ikke bare rik på kvantiteter, den er rik på kvaliteter. Og vi må anstrenge oss mere, og ikke bare i hodene våre, for virkelig å kunne  nærme oss naturen.»

[GA 277 28.12.1923]

Programmet av seminaret 19.7.-23.7.17 deler seg inn i

  • Bli kjent med og fordype metodikken for å kunne studere livskreftene
  • Iakttakelser i naturen
  • Innstudering av kunstneriske bevegelsesformer
  • Et første forsøk på en forestilling

 

Seminaret finner sted på Vidaråsen Landsby, Andebu

 

 

 

PROGRAM / PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Overnatting: På flermannsrom (3-4 senger), dobbeltrom eller enkeltrom (begrenset antall enkeltrom).

Seminardeltakerne tar selv med sengetrekk og ordner med rom vask før avreise.

 

Forpleining: Det blir servert et varmt vegetarisk måltid om dagen; de andre måltidene ordner deltakerne i fellesskapet. Vennligst gi beskjed tidlig dersom det foreligger matallergier.

Forpleining inngår som helhet  i seminarprisen.

 

Kostnad for hele seminaret: (inkluderer 4 overnattinger, alle måltider og seminaravgift)

Med overnatting i flermannsrom: 3400,- kr

Med overnatting i dobbeltrom: 3600,- kr

Med overnatting i enkeltrom: 3800,- kr

Kostnad for hele seminaret uten overnatting (inkluderer alle måltider og seminaravgift): 2800,- kr

 

Dagsstruktur:

 

8.00  frokost

9.-10:30    arbeid med temaet

10:30-11   pause

11-12:30   arbeid med temaet

12:30- 15  middag og pause

15- 16:30  arbeid med temaet

16.30- 17  pause

17-18:30   arbeid med temaet

Deretter kveldsmat og eventuelt kveldsenhet til temaet

 

Seminaret er på tysk med oversettelse.

Deltakelsen er ikke knyttet til forkunnskaper. Deltakerne skulle derimot ha en interesse i arbeidet med naturgesteurytmi, se eget skriv om temaet.

Gruppestørrelsen maksimal 25.

Påmelding og spørsmål rettes til mirjam.humpfer@gmail.com Påmeldingsfrist er 01.06.2017.

Etter påmelding får deltakerne en bekreftelse. Etter mottatt bekreftelse bes hele kursbeløpet satt inn på kontonummer 1254.62.50766, pålydende Mirjam Humpfer. Betalingsfrist er 19.06.17

 


  • The events about esthetics and schooling of perception with art and nature are organized by Via Artis

 

Lagre