Bidragsytere

Seminarledere:

Dirk Kruse

Konsulent og kursleder: Differensierende, sjelelig betraktning av naturen; spirituell organisasjonsutvikling; inspirasjonsvandringer og skoleringsvei til oversanselig iakttakelse.
Bochum | født 1958; har helt siden ungdomstiden vært knyttet til grunnleggelse av ulike prosjekter og institusjoner, som ungdomssenter, øko-institutt, landsbyfornyelse, Steinerpedagogiske, sosialterapi- og ungdomsinstitusjoner. I de siste 18 årene har han vært omfattende virksom innen sosialterapi, og siden 1995 også internasjonalt aktiv som organisasjonsrådgiver og seminarleder. I den sammenhengen utviklet han metoden „sjelelig iakttakelse“ ut fra „Spirituell organisasjonsutvikling“ og en rekke meditative og naturtilknyttede metoder for organisasjons- og biodynamisk gårdsutvikling.
Dirk Kruse er blant annet kjent for:
– Sjelelig iakttakelse differensiert i flere trinn av imaginasjon, inspirasjon og intuisjon.
– Kurs i Spiritueller Organisationsentwicklung
– Differenzierendes seelisches Beobachten im Jahreslauf og i sosiale prosesser
– «Inspirationswanderung» som metode for en vandre-meditasjon
– Folkesjelsforskning for ulike land.
Utgivelser bl.a. på spirituelleorganisationsentwicklung.com

 

Manfred Schleyer

Leder av instituttet for strømningsvitenskap. Forskning over kraftvirkninger i natur og teknikk, særlig over vannet som formidler av det eteriske; biolog og pedagog;

Født 1961 i Essen, Tyskland. Studier i biologi, med tyngdepunkt innen mikro- og molekularbiologi. Lærer i biologi, kjemi og informatikk. Nå forskning ved institutt for strømningsvitenskap i Herrischried. Tyngdepunkt innen vannkvalitet og virkninger på organismen, utviklingsprosesser og formdannelse. Arbeid med rasjonell formkraftforskning etter Dorian Schmidt. Medlem i „Der Gesellschaft für Bildekräfteforschung“, en sammenslutning av virksomme formkraftforskere.
Seminar om vannspørsmål, virkninger i det eteriske, meditasjon.
Aktuelt forskningsspørsmål er samklangen av åndelige virkninger i natur og menneske, knyttet an til R. Steiner, (GA 136), særlig i forhold med vannet som formidler.
stroemungsinstitut.de

 

Gunter Gebhard

Å se med Goethes øyne – planter, elementer og stjernehimmel

«Stadig har jeg spurt meg om det er jeg selv, eller om det er gjenstanden som taler seg ut i meg.»

 

 

«Skue, hvis det lykkes deg,

så i ditt indre det viser seg,

for siden igjen i det ytre å se

er du belært på det herligste.»

Dette er to utsagn av Goethe som uttrykker en helt annen erkjennelsesvei. I vår vanlige vitenskapelige betraktningsmåte betrakter vi tingene for siden å tenke over dem. Goethe oppdrar sjelen sin til å forbli i anskuelsen og la det som betraktes uttale seg selv. Sagt på en annen måte: Vi lærer å tenke ut fra tingene selv.

I tenkningen kommer vi til mening og til en voksende forståelse av veseners virksomhet i verden.

Å beskrive og vandre denne veien slik at den kan praktiseres i hverdagen er mitt vesentlige anliggende til «sommerukene».

 

Martin Hollerbach

Bonde på Dottenfelderhof

Oppvokst i Frankfurt am Main (1950), gift, fem barn. Utdanning til ingeniør og deretter tjeneste ved sykehuset i Herdeck Ruhr, praksis på Dottenfelderhof og diplom i landbruksstudier i Gießen. Har siden 1978 arbeidet som bonde på gården Dottenfelderhof, først med ansvar for fjøs og kyr, deretter forvaltning, bygg, renovering og til slutt salg og markedsføring. Gjennom mange år nå intensivt medvirkende i Institutt for «Bildekräfteforschung“. Medansvarlig for høyskolearbeidet i den antroposofiske gruppen i Frankfurt am Main.

I fokus for hans arbeid står biologisk-dynamiske og landbruksrettede temaer, men stadig også virkningen av teknikk på ernæring og kultur.

I seminaret i sommerukene vil han fokusere på grunnlaget for forskningen i det levende og arbeide med sansningen av de biologisk dynamiske preparatene.

 


Kunstneriske og supplerende bidrag:

Andreas Delor

Mitt arbeid i sommerukene vil handle om Sigge/Sigurd/Siegfried individualiteten – denne individualiteten som i Lemuria var den som sørget for at mennesket overvant dinosauriene (Siegfrieds kamp med dragen) og gjorde det mulig for mennesket å oppta et Jeg. Denne skikkelsen var inkarnert i Skandinavia rundt 2000f.Kr. som «Sigge», som grunnla de nordiske «Drottenmysteriene» på Island og møtte Volven. Senere var han inkarnert som  «Siegfried i Worms» ca 400 e.Kr. og som Gawan som beseiret svartmagikeren Klingsor i det 9.århundre. Vi finner igjen en skildring av denne individualiteten i Tolkiens «Aragorn» i Ringenes herre, men også som «Frodo» – den «lille Siegfried» i hver av oss. Siegfried spiller en stadig større rolle i vår tid, knyttet til Ahrimans voksende virksomhet. Han er en Odins kjemper («Gandalf» i Ringenes Herre), ansvarlig for det moderne menneskets selvovervinnelse.

I Norge, i den myteomspunne «Jotunheimen», hvor Sigge grunnla «Drotten-mysteriene» og hvor Gawan ble født som sønn av kong Lot, får vi nå anledning til å følge denne sterke skikkelsen. Sammen med Dirk Kruse og deltakerne vil Andreas Delor vandre videre under sommerukene, på sporet av Sigge/Sigurd/Siegfried.

Andreas Delor er steinerskolelærer, forsker og eksperimentell musiker, som gjennom musikken søker kontakt med naturens vesener. Han har i flere årtier gjort omfattende studier av Atlantis og menneskehetens tidlige historie – for nettopp å forstå vår tid. Han har arbeidet intenst for å forbinde naturvitenskapelig forskning med esoteriske betraktninger og åndsforskning. Dette har vært en vei gjennom alle de myriader som finnes av Atlantis-forskning, stadig nye spor og innsikter og vinklinger. Denne veien har båret frukter i form av en rekke bøker om temaet – bl.a. „Atlantis – aus aktueller hellsichtiger und naturwissenschaftlicher Sicht“ (Verlag Ch. Möllmann, ISBN: 978-3-89979-150-1) – og en vel forankret innsikt og oversikt over tematikken.

 

Trond Skaftnesmo

Biolog, pedagog, vitenskapsfilosof med moderne engasjement

Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra NMBU og filosof fra UiO. Han har forfattet flere bøker i grensefeltet biologi/filosofi, bl.a. Frihetens biologi (2000), Genparadigmets fall (2005) og Bevissthet og hjerne (2009), samt to bøker innenfor vitenskapsteori og vitenskapshistorie: Evidensbasering (2013) og Det kartesianske fangenskap (2015). Hans seneste bok var essaysamlingen Alle ting taler (2016).

OM BOKEN «Evolusjonens kilder»

Har evolusjonen noe mål? Har den noen mening? Disse spørsmålene besvares ikke eksplisitt i våre lærebøker, men implisitt gis et benektende svar. Om evolusjonen er målrettet, og i den forstand har en mening, burde vi forvente at dette viste seg i bestemte trender i livets utvikling. I denne boken påvises og drøftes slike åpenbare – skjønt lite påaktede – megatrender. Her klarlegges fire drivkrefter eller kilder for evolusjonen, som relaterer seg til hver av tidens fire aspekter. I sum fremstår et helhetlig bilde av evolusjonen, som integrerer Darwins teori med en spirituell dimensjon.

 

Morten Stene

Artistic contributions, improvisations and exercises

Morten er utdannet musiker med fiolin som hovedinstrument  og har mastergrader i musikkvitenskap og pedagogikk. Han har bred erfaring som utøvende musiker, kordirigent og musikklærer. Utgangspunkt for hans musikkpedagogiske arbeid er egne erfaringer av musikkens mellommenneskelige kraftfelt og hvordan den utfordrer oss på vår utviklingsvei.  Musikalske inspirasjoner hentes fra alle verdenshjørner og de fleste sjangre samt i det improvisatoriske. Morten søker å spre begeistring for det musiske med hans virksomhet og arbeider for at vi i fellesskap kommer inn i en skapende og utøvende prosess med musikken eller i det sanglige.

 

 

 

Marianne Kleimann Sevåg

Passionate about education: school founder, nursery teacher, teacher in higher education, coach in adult education – at all ages, Marianne is enthusiastic about personal development.

She has written noteworthy articles, and a book, on the subjects of early schooling and play. Marianne is also active as consultant, translator and managing director of Baldron. Her particular passion is for the invisible essence of nature – see also her translations of the books Elementarwesen Schule (‘Elementary School’) and Die Gaben der Bienen (‘The Gifts of the Bees’) by Karsten Massai. Perhaps it is her Sami ancestors from northern Norway who put the deep connection with the Norwegian landscape into her blood…?

 

 

Raphael Kleimann

Raphael Kleimann (Oslo, Norway) is the initiator of the Summer Weeks of spiritual ecology.

His main focus is on the harmonious development of mental abilities, especially with the Baldron MistleTree Essences he has developed. At his healing practice in Oslo and on his travels in Europe, he integrates the transformational power of flower and light therapy with intuitive test methods and scientifically based environmental medicine: discharge, shielding and building biology counselling, especially radiation and light pollution. In addition, he cultivates contact with living nature through biodynamic horticulture and tree care. His work is directed at physicians and healers, educators and professional flower-essence therapists – but above all for all weary people who are looking for ‘strength in permeability’.

Raphael gives lectures and runs courses in English, German, French and Italian and, of course, Norwegian, focusing on biographical healing with mistletoe, wireless humanity, light biology and Manichaeism.

www.baldron.org
www.facebook.com/baldron.no
Youtube: BaldronTV

Fanny Parow Knill

Fanny Parow Knill graduated in 1993 from the Artemis School of Speach and Drama in England, with a Goethean diploma.

Since her graduation, she has accumulated a wide range of work experience, including as a language teacher, in theatre, as a storyteller and also as a logopedic therapist for children, adolescents and adults. She has also contributed to many artistic programs as a narrator, actress and director.

She has taught at, among others, the Waldorf School in Tromsø, the Rudolf Steiner College in Oslo and the Eurythmy College in Oslo. For several years now, she has been working as a freelance artist, realizing art projects, and giving courses and individual lessons.

Fanny is also a kinesiologist and energetic healer. She receives clients both in her own practice in Nesodden, and at the Baldron premises in Oslo. Since her studies in England she has had a special interest in Nordic language and Nordic verse, including their effects on the human organism.

In her summer course session, she will deepen these questions in group work – through interaction and dialogue with nature, the source of her inspiration.

Marianne Tvedt

Eurythmy Funding in The Hague (1989), later Eurythmy Therapy (1997) and Vitaleurythmy (2016), and Masters in Pedagogy (Oslo, 2013).

Marianne taught at a Waldorf school for 19 years, from kindergarten to high school. Since 2007 she has been a teacher, and since 2011 a director, at the Norwegian Eurythmy College. During 2016-2017 she was a group leader at a Waldorf kindergarten.

Currently, Marianne holds thtvedt courses in Vitaleurythmie – ‘attention to the present means fullness in the movement.’ Waldorf schools, from kindergarten to advanced level, 2013

Gill Coombs

Gill Coombs has a 15 year background as leadership consultant, facilitator, mediator and coach.

Passionate about humanity’s relationship with the natural world, she has a masters’ degree in Holistic Science at Schumacher College, where teachers included Henri Bortoft and Rupert Sheldrake. From her research emerged her book Hearing our Calling, published by Floris in 2014. Through talks, residential workshops, writing and her 1:1 ‘soul coaching’/counselling practice – in person and via Skype – she supports people in finding and manifesting their unique gifts to the world. Gill stood as Totnes Green Party parliamentary candidate in 2015, and is a trustee at Hawkwood College, UK.

www.gillcoombs.co.uk/

Dana Tomasino

With twenty years research experience in the psychophysiology of emotions and the heart’s role in consciousness, Dana Tomasino has authored numerous publications on heart–brain interactions and the heart’s involvement in cognition, emotion, intuition, and energetic communication.

Formerly as a researcher at the Institute of HeartMath in the U.S. and currently as Co-Director of Aorangi Moana Sanctuary and the Center for Advanced Research (CFAR) in Northland, New Zealand, Dana seeks to integrate science and spirituality to help evolve individual and planetary consciousness. She is a Heart Intelligence facilitator, providing heart-based tools and technologies to optimize health and performance and support emotional, intuitive, and spiritual development.