Kursholdere

Dirk Kruse

Konsulent og kursleder: Differensierende, sjelelig betraktning av naturen; spirituell organisasjonsutvikling; inspirasjonsvandringer og skoleringsvei til oversanselig iakttakelse.
Bochum | født 1958; har helt siden ungdomstiden vært knyttet til grunnleggelse av ulike prosjekter og institusjoner, som ungdomssenter, øko-institutt, landsbyfornyelse, Steinerpedagogiske, sosialterapi- og ungdomsinstitusjoner. I de siste 18 årene har han vært omfattende virksom innen sosialterapi, og siden 1995 også internasjonalt aktiv som organisasjonsrådgiver og seminarleder. I den sammenhengen utviklet han metoden „sjelelig iakttakelse“ ut fra „Spirituell organisasjonsutvikling“ og en rekke meditative og naturtilknyttede metoder for organisasjons- og biodynamisk gårdsutvikling.
Dirk Kruse er blant annet kjent for:
– Sjelelig iakttakelse differensiert i flere trinn av imaginasjon, inspirasjon og intuisjon.
– Kurs i Spiritueller Organisationsentwicklung
– Differenzierendes seelisches Beobachten im Jahreslauf og i sosiale prosesser
– «Inspirationswanderung» som metode for en vandre-meditasjon
– Folkesjelsforskning for ulike land.
Utgivelser bl.a. på spirituelleorganisationsentwicklung.com

 

Manfred Schleyer

Leder av instituttet for strømningsvitenskap. Forskning over kraftvirkninger i natur og teknikk, særlig over vannet som formidler av det eteriske; biolog og pedagog;

Født 1961 i Essen, Tyskland. Studier i biologi, med tyngdepunkt innen mikro- og molekularbiologi. Lærer i biologi, kjemi og informatikk. Nå forskning ved institutt for strømningsvitenskap i Herrischried. Tyngdepunkt innen vannkvalitet og virkninger på organismen, utviklingsprosesser og formdannelse. Arbeid med rasjonell formkraftforskning etter Dorian Schmidt. Medlem i „Der Gesellschaft für Bildekräfteforschung“, en sammenslutning av virksomme formkraftforskere.
Seminar om vannspørsmål, virkninger i det eteriske, meditasjon.
Aktuelt forskningsspørsmål er samklangen av åndelige virkninger i natur og menneske, knyttet an til R. Steiner, (GA 136), særlig i forhold med vannet som formidler.
stroemungsinstitut.de