Hovedprogram

Mandag 31.Juli – Lørdag 5. juli 2017

Soleggen Fjellstue – Jotunheimen

Foreslått daglig timeplan: (sammenliknet med sommeruka 2016 – se her)

09:00 Frokost

10:00-13:00: Første arbeidsøkt

Meditasjonsforskning – Impulser og øvelser

Arbeidsgrupper:

  • Dirk Kruse: Sjelelig betraktning av landskap og naturvesener i tre steg; fra imaginasjon til inspirasjon og intuisjon.
  • Manfred Schleyer: Kraftvirkninger i naturen – landskapet, mennesket og det eteriske
  • Gunter Gebhard: Kjærligheten som erkjennelsens forutsetning – goetheanistisk fenomenologi av steiner, elementer og kosmos
  • Martin Hollerbach: Kulturlandskapet og menneskesjelen Betraktninger av de bio-dynamiske preparatene, landskap og trær

13:00 Middag

Sommergleder: Vandring, turer i fjellheimen, utflukter.

16:00-19:00 Møter med naturen:

Oppleve, erkjenne og styrke det levende.

Arbeidsgruppene fortsetter.

19:00 til 20:00 Kveldsmat

20:00 Dialogisk og kunstnerisk aftensplenum; etterklang, nattkafé