Kursholdere

Dirk Kruse

Konsulent og kursleder: Differensierende, sjelelig betraktning av naturen; spirituell organisasjonsutvikling; inspirasjonsvandringer og skoleringsvei til oversanselig iakttakelse.
Bochum | født 1958; har helt siden ungdomstiden vært knyttet til grunnleggelse av ulike prosjekter og institusjoner, som ungdomssenter, øko-institutt, landsbyfornyelse, Steinerpedagogiske, sosialterapi- og ungdomsinstitusjoner. I de siste 18 årene har han vært omfattende virksom innen sosialterapi, og siden 1995 også internasjonalt aktiv som organisasjonsrådgiver og seminarleder. I den sammenhengen utviklet han metoden „sjelelig iakttakelse“ ut fra „Spirituell organisasjonsutvikling“ og en rekke meditative og naturtilknyttede metoder for organisasjons- og biodynamisk gårdsutvikling.
Dirk Kruse er blant annet kjent for:
– Sjelelig iakttakelse differensiert i flere trinn av imaginasjon, inspirasjon og intuisjon.
– Kurs i Spiritueller Organisationsentwicklung
– Differenzierendes seelisches Beobachten im Jahreslauf og i sosiale prosesser
– «Inspirationswanderung» som metode for en vandre-meditasjon
– Folkesjelsforskning for ulike land.
Utgivelser bl.a. på spirituelleorganisationsentwicklung.com

 

 

 

 

Manfred Schleyer

Leder av instituttet for strømningsvitenskap. Forskning over kraftvirkninger i natur og teknikk, særlig over vannet som formidler av det eteriske; biolog og pedagog;

Født 1961 i Essen, Tyskland. Studier i biologi, med tyngdepunkt innen mikro- og molekularbiologi. Lærer i biologi, kjemi og informatikk. Nå forskning ved institutt for strømningsvitenskap i Herrischried. Tyngdepunkt innen vannkvalitet og virkninger på organismen, utviklingsprosesser og formdannelse. Arbeid med rasjonell formkraftforskning etter Dorian Schmidt. Medlem i „Der Gesellschaft für Bildekräfteforschung“, en sammenslutning av virksomme formkraftforskere.
Seminar om vannspørsmål, virkninger i det eteriske, meditasjon.
Aktuelt forskningsspørsmål er samklangen av åndelige virkninger i natur og menneske, knyttet an til R. Steiner, (GA 136), særlig i forhold med vannet som formidler.
stroemungsinstitut.de

 

 

 

 

 

Dorian Schmidt

Grunnlegger av livskraftforskningen (Bildekräfteforschung);
Forsker og forfatter: Virkningssensorikk / empatisk næringsmiddel-testing
Født i 1953 i Chemnitz, avgangseksamen i Kassel.
Hans opprinnelige intensjon om å studere kjemi, ble satt til side for en praktisk-levende omgang med naturen.
Utdannelse til gartner i en treskole, med påfølgende mangeårig yrkesaktivitet som gartner.
Fra 1993; arbeid med en metodisk tilgang til livskraft-området.
Siden 1999; Forskningsvirksomhet i ulike prosjekter til dette temaet, til slutt i universitetet i Gießen.
Medarbeider ved Institutt for biologisk-dynamisk forskning i Darmstadt.
bildekraefte.de/literatur
Bildekräftebrief

 

 

 

 

 

 

Christine Sutter

Vann-, formkraft- og konstellasjonsforsker; kursleder
Født 1965 i Frankrike.
Naturvitenskapelige studier i biologi, inginiør for miljøteknologi.
Medarbeider i Institutt for strømningsvitenskap: Forskning innen vannkvalitet, konstellasjonsforskning og formkraftforskning.
Utbredt seminarvirksomhet i Frankrike og Tyskland rundt iakttakelse av livskrefter. Medlem i „Gesellschaft für Bildekräfteforschung“
stroemungsinstitut.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Burdich

Krefeld | født 1967; Studier: kjemi og biologi; videregående trinns lærer i kjemi, biologi og informatikk ved steinerskolen i Krefeld. Seminarvirksomhet rundt skolering i oversanselig iakttakelse. Forskningstyngdepunkt: metodikk og didaktikk innen oversanselig iakttakelse. For tiden selvstendig åndsforsker og daglig lederav „Der Gesellschaft für angewandte Geistesforschung mbH.»
Det faktum at Frank Burdich arbeider freelance og som hovedbeskjeftigelse med åndsforskning, taler for seg: hans strenge metodikk innenfor vurderingen av de skjulte kreftene i natursubstanser og tekniske apparater, hans håndfaste opprydding i forhold til okkulte innvirkninger ved sosiale konflikter i institusjoner, har gjort ham til en etterspurt konsulent og seminarleder, både i mellom-Europa og i Storbritannia, Amerika og Russland.
geistesforschung-gmbh.de
infameditation.de/anthroposophische-meditation/facetten/frank-burdich
Om sin metode skriver han selv:
Oversanselig fornemmelse som dialogisk prinsipp
Antroposifi kann forstås som en vei, en verdensanskuelse og en vitenskap. Den er en verdensanskuelse som går ut fra at det finnes en eterisk, sjelelig og åndelig virkelighet som konstituerer den fysiske verden omkring oss.Det er en spirituell vei som kan gjøre det mulig at man selv kan få innsikt og erkjennelse om disse sfærene. Vitenskap betyr her at den oversanselige erkjennelsen oppnås gjennom en klar beskivbar metodikk. Det er en særegenhet for antroposofien – oversanselig fornemmelse er ikke uten forutsetninger: De forandringene et menneske gjennogår på sin individuelle øvingsvei i sammenføyningen av sine vesensledd, kan beskrives og har en funksjonell metodisk virkning på ulike delaspekter av den oversanselige fornemmelsen. und funktionell auf verschiedene Teilaspekte der übersinnlichen Wahrnehmung methodologisch beziehbar.
De enkelte forerpersonlighetenes metoder for oversanselig fornemmelse kan riktignok være ulike, men de et alltid et dialogisk forhold mellom den fornemmede og den åndelige verden. Arten av henvendelse tilsvarer den alltid individuelle ferdigheten til forskeren, slik han eller hun har utviklet det på sin spirituelle vei. Denne ferdigheten tilsvarer også den oversanselige iakttakelsen som vi kan forstå som individuelt innrettet svar fra den åndelige verden.
Avgjørende for resultatet av en vitenskapelig undersøkelse, er forutsetningen for at dette dialogiske prinsippet kan inntreffe.