Om Sommerukene

Det er mye jobbe å holde nettsidene oppdaterte i fire språk…. Derfor ber vi om deres forståelse:

All praktisk info (programmet, kostnader, sted, reise etc) finner du altid aktualisert på de engelske sidene, dvs her.

Info om sommerukene som har vært – inkl. bilder, artikler, film interviewer på norsk – finner du også på de norske sidene, nemlig her.

 

Sommerukene – en introduksjon:

Siden 2015 har det funnet sted en rekke kurs rundt empatisk naturbetraktning og spirituell økologi; Antje og Dorian Schmidt har gitt viktige impulser; et regelmessig øvingsarbeid i «Bildekräfteforschung», eller som vi forsøksvis sier på norsk, «Forskning i livskrefter», kan glede seg over voksende interesse. Sommerukene «Metoder til spirituell fornemmelse av naturen» i 2016 fikk oppløftende positiv tilbakemelding, både fra deltakere og dialogpartnere. På fundamentet til dette pionerprosjektet vil vi nå bygge videre og utvide med et to ukers program, et enda mer internasjonalt publikum, i et enda mer spektakulært høyfjellslandskap.  Men vi vil beholde den samme avslappede, dialogiske, sommer-retreat atmosfæren.

Dirk Kruse, Dr. Manfred Schleyer, Dr. Gunter Gebhard og Martin Hollerbach er hoved-bidragsytere, og i tillegg kommer en rekke lokale og internasjonale bidrag til temaer som «Eventyrene og den norske folkesjelen», «Gåten Atlantis og kulturen rundt de store steinene», «Landskapet og håret- den menneskelige kroppens geomanti».

I den første uka – et retreat i den norske Jotunheimen – handler om å gi et verktøy for en dypere betraktning og forbindelse med naturen, metodisk og gjennom øvelser. I den andre uka inviterer vi til dagsutflukter til de omliggende høyder og daler, fjorder og stavkirker. (Det er mulig å melde seg til den første uka, men man kan ikke da hoppe på den andre uka etter fristen.) Forberedende arrangementer i Oslo i den forutgående helgen (28. -30 juli) danner en opptakt til temaet og tjener som lokkemat for «siste-liten» lokale deltakere …

Enkelte artikler, intervjuer og skriftlige tilbakemeldinger fra deltakere på siste års arrangement finner du her på event-hjemmesiden. De kan gi en forsmak på det som kan oppstå når mennesker, folkesjeler og landskapsvesener – de små og de majestetisk store –  setter hverandre stevne. Vi inviterer på det hjerteligste til denne dialogen med det levende!

Naturvitenskapen befinner seg i dag i en dyp krise. Ødeleggelsen av «om-verdenen» og det audiovisuelle overgrepet på individets indre verden, er uttrykk for en fundamental mangel på forståelse av det levende. Uten forbindelsen med naturen – og også naturen i oss, altså vår egen kropp – blir forskningen ufruktbar, trangsynt, manipulerende og manipulerbar med hensyn til økonomiske interesser. Står naturvitenskapen i sin nåværende form ved veis ende, dogmatisk forkrampet og i særlig grad intolerant overfor den uhildede naturfornemmelsen, den som en gang var utgangspunkt og inspirasjonskilde for naturvitenskapens kulturdannende kraft? Er det nødvendig å lede den inn i et nytt farvann hvor igjen undring, spørsmål og selvrefleksjon leder forskeren? Og er det mulig? Lønner det seg kanskje å gå til kildene for den vestlige fascinasjonen for naturforskning, en søken etter «Mater Materia»?

For druidene og de irsk-skotske munkene var det innvielsesveien: Å stå oppreist i vær og vind for å erkjenne seg selv som medskaper av den ufullendte naturen. Utrustet med denne kraften, innrettet de i viking-land de første solkors og kirker – lenge før pavens utsendinger fikk fotfeste. Irland-Skottland, Vest-Europas nord, og Norge, Nord-Europas vest, er siden kulturelt forbundet, og de deler dessuten en rå, nesten ubendig naturkraft. Hvorvidt den opplevende erkjennelsen av naturen står åpen som skoleringsvei for en moderne bevissthet, om en «dåp ved elementene» er mulig under de nåværende forholdene, kan vel ikke undersøkes bedre enn på øya Iona – og i Norge mellom fjell og fjord.

butterfy girl edited best

En følende erkjennelse av naturen har altså i Skandinavia en spesielt fruktbar jord – men foreløpig litt «upløyd». Hva kan vi bygge på for å komme videre med denne sentrale oppgaven? Det har da også allerede funnet sted vesentlige initiativ, som «School of Nature», og blant annet et første seminar om forskning av formative krefter (Bildekräfteforschung) med Dorian Schmidt. Dessuten er det utgitt en antologi om «Spirituell økologi» på Antropos Forlag, og Flux forlag kommer stadig med bøker og arrangementer i tilknytning til Arne Næss og dybdeøkologien.

Siden 2015 har en rekke kurs for spirituell økologi og empatisk observasjon av naturen funnet sted; Antje og Dorian Schmidt har gitt viktige impulser; en regelmessig øvelsesgruppe i empatisk naturbetraktning er nå i gang. Sommeruka fører dette arbeidet videre – i dialogisk-avslappet ferieatmosfære: Under en vid himmel, i åpen fornemmelse (også i det mellommenneskelige), varmhjertet og tankesterk. – Fem kvalifiserte spesialister innen spirituell naturforskning vil bidra til plenums- og arbeidsgrupper: Dirk Kruse, Dorian Schmidt, Frank Burdich, Christine Sutter, Manfred Schleyer.

Sommeruka «Spirituell økologi» ønsker å invitere til å øve sammen å lese på en eksakt måte i «naturens bok», i en ukes sommerretreat – med offentlig debattforum i Oslo i forkant og ekskursjoner og frie initiativer i etterkant. Hvis du fremdeles vil ha mer, inviteres du til den påfølgende ukes vandring i fjellet.

Logistikk av sommerferiene:

Sjekk de engelske sidene eller evt. kontakt oss hvis du har spørsmål om overnatting, reise eller noe annet aspekt av Summerweeks.

For spørsmål om flyplass ankomst, reise, overnatting, vennligst bruk kontakt formularet;  og gi dine ankomst datoer og -tider og spørsmål. Det hjelper oss med å koordinere pick-ups, innkvartering, bildeling etc. Derfra kan vi også snakke på telefonen for mer personlig råd om oppholdet ditt.

Sun observatory Harastua sunrise edit copy

Download Summer Weeks flyer 2017.pdf

Download Summer Weeks flyer as a JPEG (front side)

Download Summer Weeks flyer as a JPEG (back side)

Download the Summer Weeks brochure as a PDF

Metoder i åndsforskning i nordisk natur

Kort sammendrag av Sommerukene 2016:

På engelsk:

På tysk:

med bl.a.:
Dirk Kruse, Manfred Schleyer, Gunter Gebhard, Martin Hollerbach, Andreas Delor  og andre…
dirk kruse B+W new manfred B+W new

 

 

The Summer Weeks Spiritual Ecology is hosted and organised by BALDRON.