Sommeruker i spirituell økologi 2019

Sommeruker i spirituell økologi 2019

Et øyrike i Europas  ytterste nordøstre hjørne er stedet for sommerukene i spirituell økologi 2019: Her, mellom Kalevala-landet Karelien i vest og den russiske regionen Archangelsk (erkeengelbyen) i øst, mellom midnattssol og Taiga, ligger Solovietskij-øyene, Hvitehavets perler. Et høyt mysteriensted, skjult i det åpne landskapet, vevet av de sterkeste lyskrefter med saltvann og urstein.

Grekerne har fortalt om det: Herfra drog han om  våren hvert år til Delphi, solguden fra Hyperborea. Menneskene ledsaget reisen med offergaver, i skip over østersjøen, Dnjepr og Svertehavet. Druidene voktet her Drotne-mysteriene.

Archipelet med steinlabyrinten er helt siden denne tiden forbundet med den høye innviede Skythianos, i følge Rudolf Steiner en mester og menneskehetslærer fra kretsen av de tolv  Boddhisatvaer. På dette stedet hvor de reneste solkreftene virket, gjaldt det å bevare og beskytte den reneste formen for klarsynt naturiakttakelse fra formørkningen fra Atlantis, Kali  Yuga og de intellektielle kreftenes tidsalder inn i en fremtidig kulturutfoldelse mellom Europa og Sibir.

Eneboere og klosterbrødre bevarte denne skatten i en forvandlet inderlighet. I det 20. århundre kom så motslaget. Stalin installerte nettopp her, målrettet og med full beregning, sitt menneskeforaktende GULAG. Det paradisiske øyriket skulle styrtes ned i underverdenen, i „ ni kretser av helvete“, som den innsatte Alexander Solschenizyn beskrev det.

Skyggene over det eteriske soltempelet er samtidig et nav for tidens strøm, som over Norden skulle inspirere den slaviske kultur. Å løsne dette grepet og forsøke å løse den helbredende strømmen fra Skythianos sine Barder med tidens sfæreklang:Regel ansatzweise zu lockern aus dem Heilstrom des Barder Skythianos, mit dem Sphärenklang der Zeit: det skal være vår første oppgave, i konsentrert gruppearbeid fram mot Johanni-festen.

Samtidig er dette forberedelsen til hoveduka som langsomt har funnet sin form for og metode for vesensfornemmelse av naturen: sanseglad, meditativ og dialogisk mellom mennesker og naturvesener.

Del 1

18.-21.juni 2019

Lys og skygge over det hvite hav

Geomantisk forvandlingsarbeid i liten gruppe (maxi 20 deltakere)

med

 • Wolfgang Schneider (Geomanti)
 • Gunhild von Kries (musikalsk omkretsåpning)
 • Christine Morff (Eurytmi)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

Del 2

21.-25.juni 2019

Klangrom og tidsstrøm

Forberedelse til en Johannifeiring ut fra en sfærisk naturfornemmelse

med

 • Gunhild von Kries (nye musikkinstrumenter, sanseøvelser)
 • Christine Morf (eurytmi)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

Del 3

25.juni – 4.juli:

De nordiske mysterier i øst og vest

Skythianos; Å lære å lese fremtidsimpulser i landskapet

med

 • Dirk Kruse (sanseøvelser til Imaginasjon Inspirasjon Intuisjon)
 • Wolfgang Körner (geomantisk sanseøvelser med elementarvesener)
 • Gunhild von Kries (Fornemmelsesøvelser til klang av landskap og tid)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

Praktisk informasjon: Priser/ sted/tid